Davet Mektubu
Kongreye Kalan Süre

Kayıt & Konaklama

Detaylar

Bildiri Gönderimi

Giriş Yap

Kongre Programı

Devamı

ESH En İyi Uygulama Ödülü

Detaylar

Kurslar

Beslenme Kursu
Yara ve Diyabetik Ayak Kursu
İletişim Kursu
Bakım Süreçlerinde Rehabilitasyon Kursu
Evde Sağlıkta Vaka Yönetimi Kursu
Tıbbi Malzemeye Erişim Çalıştayı

DAVET

Kıymetli Sağlık Profesyonelleri,

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) olarak 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğimiz “Uzun Dönem Bakım” ana temalı V. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi’ni sizlere duyurmanın sevincini ve onurunu yürekten duyuyoruz.


Evde sağlık ve sosyal hizmetler alanında sahadaki çalışmalara rehberlik yapan Kongrelerimiz bu yıl da dünyada özel bir önem atfedilen ve tüm otoritelerin üzerinde ehemmiyetle durduğu bir konu olan “Uzun Dönem Bakım”ı ana tema seçmek suretiyle politika yapıcılara ve uygulayıcılara geleceğe yönelik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bugün itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan bakım desteği alan yaklaşık 500 bin, Sağlık Bakanlığı’ndan evde sağlık hizmeti alan yaklaşık 400 bin, SGK’dan evde tıbbı cihaz desteği alan yaklaşık 200 bin ve kurumsal bakım alan yaklaşık 120 bin kişinin olduğu ülkemizde bu istatistiklerin yanısıra kentsel nüfusun ve çekirdek aile yapısının hızla arttığı ve buna ilaveten yaşlı nüfusun da artışını eklersek yakın gelecekte uzun dönem bakımın sürdürülebilir olması için şimdiden çözüm önerilerinin geliştirilmesi kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.


Kongremizde, bakımın finansmanı, yaşlı bakımında sigortacılık, evde sağlıkta gönüllülük, gündüz bakım, dezavantajlı bireylerde bakım, kurumsal bakım ve yerel yönetimlerin fonksiyonu, sağlık turizminde bakım gibi önemli konuların yanı sıra kronik hastalıklar açısından çok önemli ve inovasyon sayılabilecek evde hemodiyaliz hizmetleri, evde sağlığa bütüncül yaklaşım, evde sağlıkta kalite boyutu, mobil teknolojilerin kullanımı ve geri ödeme politikaları konu başlıklarında ulusal ve uluslararası konuşmacılar ile alanında uzman bilim adamlarının katkısıyla yeni bakış açılarının ve gelişime yönelik destekleyici fikirlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca düzenlenecek kurs ve toplantılarla da kongre her açıdan zengin bir içeriğe sahip olacaktır.


Önemli bir sağlık problemi ve de sosyal problem olarak görülen “Uzun Dönem Bakım'ın” ana çerçeveyi oluşturduğu Kongremizde ulusal/uluslararası katılımcılar ve diğer tüm paydaşlar ile birlikte sorumlu kurum/kişiler için çözüm önerileri ve hizmette takip edilecek yol haritası çıkarılmaya çalışılacaktır.


Kongremize kamu, özel, üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, akademisyenler, özel sağlık sigortası temsilcileri, sağlık kurum ve kuruluşlarının evde sağlık birim yönetici ve çalışanları, tıbbi cihaz/malzeme ve ilaç endüstrisi temsilcileri olmak üzere tüm sektör paydaşlarını bekliyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz.


Saygılarımızla.


Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

Metin MEMİŞ

Sağlık-Sen Genel Başkanı

DUYURULAR

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi ile ilgili duyurulara buradan ulaşabilirsiniz.

Süre Uzatımı

10.04.2018

Bildirim gönderim tarihi ve Kurs başvuru tarihi 15 Nisan 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detaylar

TUBİTAK Desteği

03.01.2018

Kongre kapsamında Genç Araştırmacılara TUBİTAK “Yurtiçi Bilimsel Aktivitelere Katılım Desteği” verilmektedir.

Detaylar

KURS BAŞVURULARI

02.01.2018

Kurslara kayıtlar 14 Şubat 2018 Tarihinde başlayacaktır.

Detaylar

AKADEMİK TEŞVİK PUANI

01.01.2018

Yönetmeliğin Faaliyet ve Puan Tablosu 8 nolu (Tebliğ) maddesinde yer alan davetli konuşmacı, sözlü veya poster bildiri sahipleri Akademik Teşvik Puanından yararlanabileceklerdir.

Detaylar

26-28 Nisan 2018 ANTALYA

01.01.2018

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya Silence Beach Resort Otel’de düzenlenecektir.

Detaylar

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Resmi Web Sitesidir.